ONZE INZET VOOR DIERENWELZIJN

Wij zetten ons in voor het welzijn van dieren

Wij zetten ons in voor het welzijn van dieren en streven naar de dag waarop geen enkele regering of regelgevende instantie, waar ook ter wereld, nog veiligheidstesten voor cosmetica vereist waarbij proefdieren worden gebruikt.

Wij zijn een wereldwijd bedrijf en houden ons aan alle wettelijke vereisten die verband houden met dierproeven, overal waar wij zaken doen. Er worden geen dierproeven uitgevoerd ter ondersteuning van de veiligheid van de cosmetische producten die wij in Europa verkopen, in overeenstemming met de EU-richtlijn die dergelijke proeven verbiedt.

Helaas blijven sommige regeringen en regelgevende instanties dierproeven vereisen, terwijl de vooruitgang op het gebied van in-vitro testen in combinatie met de veiligheidsinformatie die al beschikbaar is, deze proeven overbodig maken. Dat is wat we proberen te veranderen.

ONZE INZET VOOR DIERENWELZIJN

Al 35 jaar stimuleert Colgate-Palmolive de ontwikkeling van testalternatieven die wetenschappelijk geldig zijn en geaccepteerd kunnen worden door veiligheidsinstanties.
Wij zijn leiders in het bevorderen van en deelnemen aan de ontwikkeling, validatie en acceptatie van alternatieve testmethoden waarbij geen dieren worden gebruikt. We investeren jaarlijks meer dan 1 miljoen dollar in onderzoek naar alternatieven waarbij geen dieren worden gebruikt. We werken nauw samen met wereldwijde regelgevende instanties om te onderzoeken hoe proefdiervrije testen kunnen worden opgenomen in hun veiligheidseisen voor consumentenproducten, en onze inspanningen zijn erkend door People for the Ethical Treatment of Animals.

De kracht van deze proefdiervrije opties stelde ons in staat een vrijwillig moratorium af te kondigen op alle dierproeven voor onze persoonlijke verzorgingsproducten voor volwassenen. Dit moratorium is sinds 1999 wereldwijd van kracht.

Wij blijven ons ook inzetten voor het vinden en gebruiken van alternatieve methoden door steun aan en betrokkenheid bij het European Partnership for Alternative to Animals (EPAA) en het Institute for In Vitro Science (IIVS). Colgate-Palmolive deelt actief haar werk om het gebruik van dieren te verminderen en alternatieven te ontwikkelen, zodat deze informatie anderen kan helpen in hun zoektocht naar manieren om het gebruik van dieren te minimaliseren.

Wij kijken uit naar een dag waarop alle landen alternatieve methoden zullen erkennen en alle noodzakelijke veiligheidsonderzoeken naar cosmetische producten zonder het gebruik van dieren kunnen worden uitgevoerd. Wij zullen ons ervoor blijven inzetten om die dag dichterbij te brengen.